När det gäller rostskyddsmålning & lackering

Telefon: 044-470 05
Fax: 044-472 65
Transporter till kund
Broby Sprutmålning AB erbjuder hämtning och leverans av kundgods till slutkund med egen långtradare - leverans direkt från måleri till slutkund. På så sätt slipper vi eventuella omlastningar som ofelbart leder till hanteringsskador och förlorad tid. Broby Sprutmålning tar det fulla ansvaret för hämtning, ytbehandling och leverans, vilket sparar administrationstid för beställaren.

Bil 1
Lastvikt 14 ton
Godslängd 15 meter med vikt på 6 ton
Godshöjd 3,2 m
Lastbredd 3,1 m utan följebil, därefter med följebil
Containers 20 fot
Flaklängd 10,4 m


Bil 2
Lastvikt 37 ton
Godslängd 21m
Godshöjd 3,0m
Lastbredd 3,1 m utan följebil, därefter med följebil
Flaklängd 17,5 m

Vi tillhandahåller höga, långa, breda, tunga specialtransporter med varningsbil vid behov.